Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

THÁNG NĂM

Tháng năm nắng đỏ vòm trời
Xoà tay ngỡ chạm một thời thanh tân,

Trời xanh, xanh đến trong ngần
Kìa! con ve hát bổng, trầm diết da

Tìm trong tán phượng đỏ hoa
Bài thơ viết dở đã nhoà yêu thương.

Ngẩn ngơ chân bước lạc đường
Vấp cơn nắng xế mà thương mấy mùa.

Tìm đâu áo trắng ngày xưa
Quẩn quanh đời đã ngấu vừa đắng cay.

Tháng năm đậu mắt môi này
Dưng dưng giọt nhớ ... bỗng cay mắt  mình…