Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Nốt vọng tháng tư

NỐT VỌNG THÁNG TƯ.

Dẫu không đợi
Thì tháng tư vẫn tràn về qua khe cửa
Nụ loa kèn làm sắc nắng phân vân
Cỏ vẫn biếc xanh , xanh đến vô cùng
Và gió  hát ru mây bằng ngàn lời ru cũ.

Dẫu  thời gian không còn lưu giữ
Dấu chân ngày nào
Mảnh vườn cũ đã từng quen.
Chạm vào tháng tư nghe trái tim thổn thức
Cơn mưa đầu hạ vỡ òa.

Dẫu không đợi
Thì tháng tư cũng vừa ngang qua cánh cổng
Lặng lẽ  hát khúc du ca
Những bát ngát xanh thì thầm nhắc
Tháng tư,
Mùa ấy chưa  xa...

( Bài đăng trên VNTN )