Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

KHÔNG ĐỀ
( Tặng Q )

Hoàng hôn chiều dần xuống
Ru con gió ngủ yên
Buồn chợt rơi trên tóc
Thương cọng cỏ ướt mềm.

Chân tơ vương lối cũ
Còn nhớ một miền quên
Nụ ngâu vừa thổn thức
Gọi mùa ấy thành tên...

Thì đã là tàn khứ
Ánh trăng hoà sương khuya
Giọt nào rơi nhưng nhức
Tiễn mình vào xa xưa...

8/4/2013