Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

LÀ MÙA XUÂN.

Là mưa mùa xuân đấy

Rắc nhẹ lên mắt, môi
Đọng giọt, giọt trong biếc
Nơi ánh nhìn xa xôi.

Là gió mùa xuân đấy

Giục lộc non nảy chồi
Tiễn đông vào dĩ vãng
Nụ cười phố buông lơi.

Đưa ngày tàn năm cũ

Đón tuổi mới lên thềm
Giấc mộng thiêm thiếp ngủ
Xuân nhẹ gót hài êm.

Gối mình lên đám cỏ

Nghe hơi thở giao mùa
Xanh tiếng thì thầm xưa
Ru ngày mùa Xuân đến! 

31/1/2013