Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Tháng Chạp


Tháng chạp
Về nơi chôn nhau, cắt rốn
Bàn chân chạm nhát cuốc của cha
Bập sâu trong lòng đất
Trở thành vết khắc ngàn năm
ăn sâu tiềm thức
Rằng người quê chân chât, thật thà...


Tháng chạp
Cúc dại nở đầy hoa
Khắp bờ trên, bãi dưới
Chạm vào vệt mồ hôi lăn trên má mẹ
Muôn giọt, giọt thơ nồng chảy tràn nơi trái tim
mềm và ấm.


Đêm tháng chạp âm thầm tiễn những nỗi niềm năm cũ
Ngày tháng chạp
thở vắn, thở dài rồi mỉm miệng cười nụ
Ngửa mặt chờ mong bao hi vọng...


Tháng chạp
Tôi lại trở về đúng nghĩa là tôi
Bên vạt đất nâu có bóng hình của cha
Và bầu  trời đầy hoa
                     thấp thoáng nụ cười của mẹ...

 ( Bài đăng trên báo VNTN - 1/2/2013 )